Dobrodošli v nacionalno središče programa »Trajnostna strateška transformacija poslovanja podjetij v praksi 2016-2022«

Meni

REZULTATI V ŠTEVILKAH

8let

— SPIRIT Slovenija že od leta 2016 orje ledino v podjetniški praksi na področju trajnostne strateške transformacije poslovanja podjetij.

78

— malih, srednjih in velikih podjetij je s podporo SPIRIT Slovenija vstopilo na pot poglobljene trajnostne transformacije poslovanja.

78

— trajnostnih poslovnih strategij in poslovnih modelov podjetij pripravljenih skozi proces strateške transformacije.

54

— uspešno zaključenih projektov podjetij, namenjenih uresničevanju strateških trajnostnih ciljev in zavez poslovanja.

62 %
delež že v prvem letu doseženih okoljskih učinkov, ki so si jih podjetja zadala v 3 letih
61 %
delež že v prvem letu doseženih družbenih učinkov, ki so si jih podjetja zadala v 3 letih
56 %
delež že v prvem letu doseženih ekonomskih učinkov, ki so si jih podjetja zadala v 3 letih
70 %
delež podjetij, ki je ob zaključku programa že povečalo število zaposlenih
75 %
delež podjetij, ki je ob zaključku programa že povečalo čiste prihodke od prodaje
80 %
delež podjetij, ki je ob zaključku programa že povečalo dodano vrednost na zaposlenega

VZORNIKI TRAJNOSTNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA

Uspešne strateške transformacije podjetij, ki so zaključila program SPIRIT Slovenija, so zakladnica izkušenj, razmišljanj, dosežkov in razlogov, zakaj na to pot stopiti. Njihove zgodbe in izkušnje lahko pomagajo tudi vam pri sprejemanju vaših odločitev. Spoznajte 61 uspešnih strateških trajnostnih transformacij slovenskih podjetij.

  • Podjetja, ki ponujajo končne izdelke
  • Podjetja, ki ponujajo pol izdelke
  • Podjetja, ki ponujajo proizvodnje storitve
  • Podjetja, ki ponujajo ostale storitve
1/4
STRUC MUTA, kmetijska mehanizacija d.o.o.

Kategorija: Podjetja, ki ponujajo končne izdelke

“Projekt nam je omogočil, da smo pregledali šibke točke v podjetju. Določili smo smernice za nadaljnjo delovanje tako, da bomo zajeli vse tri trajnostne vidike: okoljskega, družbenega in ekonomskega ter skladno s tem postavili tudi kazalnike uspešnosti.”

Alojz Turjak, direktor

VEČ PODJETIJ
2/4
ELAPHE d.o.o.

Kategorija: Podjetja, ki ponujajo pol izdelke

“V Elaphe se že od naše ustanovitve zavedamo nujnosti trajnostno naravnane strategije podjetja, ki poleg tehnoloških in poslovnih vidikov zajema tudi družbeno odgovornost podjetja, odgovornost do okolja in kulturo podjetja.”

Gorazd Lampič, direktor

VEČ PODJETIJ
3/4
MOS SERVIS d.o.o.

Kategorija: Podjetja, ki ponujajo proizvodnje storitve

“Projektno sodelovanje je bilo dobro sprejeto, saj so sodelavci lahko izrazili svojo inovativnost in široko paleto idej, ki odpirajo pot novim projektom. Veseli smo, da je bila na državnem nivoju oblikovana pobuda, ki je nas podjetja pozvala in podprla.”

Peter Volovšek, direktor

VEČ PODJETIJ
4/4
HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.

Kategorija: Podjetja, ki ponujajo ostale storitve

“Spodbujali bomo pristope »zero waste« in osveščali stranke, zaposlene in ostale deležnike o pomenu trajnostnega razvoja. Postati želimo najuspešnejše hotelsko podjetje v Sloveniji z razvojem novih inovativnih trajnostnih produktov.”

Stanislav Pšeničnik, direktor

VEČ PODJETIJ
KLJUČNA SPOZNANJA IZ PRAKSE

Pomen

TRANSFORMACIJE

Je trajen, globok in nujen proces, ki poseže v samo jedro delovanja podjetja. Transformacija ni zgolj uvajanje enkratnih sprememb, temveč trajen proces, ki podira šibke in gradi močne temelje delovanja na vseh področjih.
Je vključujoč proces, ki zgradi trajno zavezništvo zaposlenih za doseganje skupnih ciljev.

KLJUČNA SPOZNANJA IZ PRAKSE

Pomen

PROCESA

Zaupanje v pomen in vlogo procesa je ključnega pomena. Proces je najbolj učinkovit takrat, ko posamezno podjetje  uvaja transformativne korake izključno v skladu s svojimi zmožnostmi. Je neke vrste evolucija, ki pa včasih potrebuje  tudi revolucionarne prijeme.

KLJUČNA SPOZNANJA IZ PRAKSE

Pomen

TRAJNOSTI

Iskreno vodilo trajnosti je zelo preprosto. Sprejeti zavezo, da bomo sprejemali zgolj takšne poslovne odločitve, ki ne bodo škodovale naravi in ljudem in ki bodo zniževale negativne učinke. To mora biti dolgoročna zaveza in ne zgolj  kratkoročni interes.

KLJUČNA SPOZNANJA IZ PRAKSE

Pomen

VREDNOSTI

Pomembno se je vprašati. Kdo gradi in kaj je prava vrednost vašega podjetja, vaših produktov in storitev? Kreiranje  prave in trajne vrednosti produktov ali storitev se začne in konča v podjetju. Prava vrednost podjetja je odsev kulture,  vrednot in zrelosti vodstva in zaposlenih.

KLJUČNA SPOZNANJA IZ PRAKSE

Pomen

ODGOVORNOSTI

Prevzemanje osebne odgovornosti za vse kar smo storili in tudi za tisto, kar bi morali pa nismo, je ključna karakteristika zrelega in uspešnega vodstva, kot tudi vseh zaposlenih. S prelaganjem odgovornosti na druge, izgubimo lastno moč in zmožnost pravilnega in pravočasnega ukrepanja v dobro vseh.

KLJUČNA SPOZNANJA IZ PRAKSE

Pomen

ZRELOSTI VODENJA

Zrelost podjetja in vodstva je v procesu transformacije ključnega pomena. Kaže se v načinu odzivanja na vse nastale  situacije, pozitivne in negativne. Empatija, jasna vizija, osebnostna zrelost, visoka mera osebne odgovornosti in zdrav  razum, so ključne karakteristike uspešnega in zrelega vodenja.

ZAKAJNA POT STRATEŠKE TRANSFORMACIJE? ZAKAJNA POT STRATEŠKE TRANSFORMACIJE?

01

ZA boljše in učinkovitejše soočanje z notranjimi in zunanjimi tveganji poslovanja.

02

ZA zgraditev trdnega zavezništva vseh zaposlenih k uresničevanju strateških poslovnih ciljev.

03

ZA kreiranje boljše in trajne vrednosti podjetja, produktov in storitev.

04

ZA opolnomočenje vodstva in zaposlenih pri celovitem strateškem načrtovanju poslovanja.

05

ZA boljše prepoznavanje novih, boljših priložnosti in sprejemanje pravilnih in pravočasnih poslovnih odločitev.

IZOBRAŽEVALNICA

Informacije, spoznanja in nasveti vam v pomoč